Jarosław Miłoński

Specjalizacja główna: Laryngologia

Dr hab. n. med. Jarosław Miłoński jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej. Posiada stanowisko adiunkta w Klinice Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ambulatoryjnie przyjmuje pacjentów w zakresie otolaryngologii, audiologii i foniatrii. Dr hab. n. med. Jarosław Miłoński wykonuje zabiegi w zakresie rynochirurgii czyli zabiegowe leczenie nosa i zatok przynosowych, operacje techniką endoskopową – FESS.

Dr hab. n. med. Jarosław Miłoński jest autorem i współautrorem wielu naukowych publikacji, m. in:

  • Miłonski J, Zielińska-Bliźniewska H, Przybyłowska K, Pietkiewicz  P, Korzycka-Zaborowska B, Majsterek I, Olszewski J. Significance of CYCLOOXYGENASE-2(COX-2), PERIOSTIN (POSTN) and INTERLEUKIN-4(IL-4) gene expressionin the pathogenesis of chronic rhinosinusitis with nasal polyps. Eur Arch Otorhinolaryngol 2015; 273: 3715-20.
  • Miłonski J, Zielinska-Blizniewska H, Majsterek I, Przybyłowska-Sygut K, Sitarek P, Korzycka-Zaborowska B, Olszewski J. Expression of POSTN, IL-4, and IL-13 in Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps. DNA Cell Biol. 2015 May;34(5):342-9. doi: 10.1089/dna.2014.2712. Epub 2015 Feb 12.
  • Miłonski J, Zielinska-Blizniewska H, Olszewski J, Majsterek I, Mrowicka M. DNA damage and oxidant-antioxidant status in blood of patients with head and neck cancer. DNA Cell Biol. 2015 Mar;34(3):213-9. doi: 10.1089/dna.2014.2706. Epub 2014 Dec 9.
  • Mrowicka M, Zielinska-Blizniewska H, Milonski J, Olszewski J, Majsterek I. Evaluation of oxidative DNA damage and antioxidant defense in patients with nasal polyps. Redox Rep. 2015 Jul;20(4):177-83. doi: 10.1179/1351000215Y.0000000001. Epub 2015 Jan 13.
  • Urbaniak J, Zielinska-Bliźniewska H, Miłoński J, Pietkiewicz P, Kuśmierczyk K, Olszewski J. Effects of oral contraceptives on selected parameters of the homeostatic control system in young women having a sudden disorder of the auditory and/or balance system. Eur Arch Otorhinolaryngol 2015;

Jarosław Miłoński

Dr hab. n. med. Jarosław Miłoński jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej. Posiada stanowisko adiunkta w Klinice Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ambulatoryjnie przyjmuje pacjentów w zakresie otolaryngologii, audiologii i foniatrii. Dr hab. n. med. Jarosław Miłoński wykonuje zabiegi w zakresie rynochirurgii czyli zabiegowe leczenie nosa i zatok przynosowych, operacje techniką endoskopową – FESS.

Dr hab. n. med. Jarosław Miłoński jest autorem i współautrorem wielu naukowych publikacji, m. in:

  • Miłonski J, Zielińska-Bliźniewska H, Przybyłowska K, Pietkiewicz  P, Korzycka-Zaborowska B, Majsterek I, Olszewski J. Significance of CYCLOOXYGENASE-2(COX-2), PERIOSTIN (POSTN) and INTERLEUKIN-4(IL-4) gene expressionin the pathogenesis of chronic rhinosinusitis with nasal polyps. Eur Arch Otorhinolaryngol 2015; 273: 3715-20.
  • Miłonski J, Zielinska-Blizniewska H, Majsterek I, Przybyłowska-Sygut K, Sitarek P, Korzycka-Zaborowska B, Olszewski J. Expression of POSTN, IL-4, and IL-13 in Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps. DNA Cell Biol. 2015 May;34(5):342-9. doi: 10.1089/dna.2014.2712. Epub 2015 Feb 12.
  • Miłonski J, Zielinska-Blizniewska H, Olszewski J, Majsterek I, Mrowicka M. DNA damage and oxidant-antioxidant status in blood of patients with head and neck cancer. DNA Cell Biol. 2015 Mar;34(3):213-9. doi: 10.1089/dna.2014.2706. Epub 2014 Dec 9.
  • Mrowicka M, Zielinska-Blizniewska H, Milonski J, Olszewski J, Majsterek I. Evaluation of oxidative DNA damage and antioxidant defense in patients with nasal polyps. Redox Rep. 2015 Jul;20(4):177-83. doi: 10.1179/1351000215Y.0000000001. Epub 2015 Jan 13.
  • Urbaniak J, Zielinska-Bliźniewska H, Miłoński J, Pietkiewicz P, Kuśmierczyk K, Olszewski J. Effects of oral contraceptives on selected parameters of the homeostatic control system in young women having a sudden disorder of the auditory and/or balance system. Eur Arch Otorhinolaryngol 2015;

Zarezerwuj swoją
wizytę
już dziś!