Łukasz Kuncman

Specjalizacja główna: Radioterapia

Dr n. med. Łukasz Kuncman ukończył wydział lekarski w trybie indywidualnego toku studiów oraz obronił rozprawę doktorską na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Jest specjalistą w zakresie Radioterapii Onkologicznej.

Pełni funkcję kierownika Pracowni Radioterapii Stereotaktycznej Zakładu Teleradioterapii Regionalnego Centrum Onkologii im. M. Kopernika w Łodzi oraz adiunkta w Zakładzie Radioterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest członkiem prezydium i skarbnikiem Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej.

W zakresie zainteresowań dr n. med. Łukasza Kuncmana znajduje się wykorzystanie nowoczesnych form radioterapii w leczeniu pacjentów z chorobami nowotworowymi. Dr n. med. Łukasz Kuncman specjalizuje się w radioterapii stereotaktycznej (radiochirurgii, frakcjonowanej radioterapii stereotaktycznej), radioterapii hipofrakcjonowanej. W tej formie terapii wykorzystywane są dokładne metody obrazowania za pomocą (PET-TK, MRI), techniki kompensacji ruchu w trakcie napromieniania. Daje to możliwość ograniczenia powikłań i precyzyjnego napromienienia guzów wysokimi dawkami promieniowania.

Dr n. med. Łukasz Kuncman jest autorem publikacji naukowych, wykładowcą wiodących polskich konferencji naukowych, ekspertem portali o tematyce onkologicznej (m.in. Polska Grupa Raka Płuca, Konferencja 4R, Kongres PTRO, Akademia Urologii, Uroexpert). Prezentował prace podczas Kongresów Amerykańskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (w San Diego 2017 oraz w Chicago 2019).

Łukasz Kuncman

Dr n. med. Łukasz Kuncman ukończył wydział lekarski w trybie indywidualnego toku studiów oraz obronił rozprawę doktorską na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Jest specjalistą w zakresie Radioterapii Onkologicznej.

Pełni funkcję kierownika Pracowni Radioterapii Stereotaktycznej Zakładu Teleradioterapii Regionalnego Centrum Onkologii im. M. Kopernika w Łodzi oraz adiunkta w Zakładzie Radioterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest członkiem prezydium i skarbnikiem Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej.

W zakresie zainteresowań dr n. med. Łukasza Kuncmana znajduje się wykorzystanie nowoczesnych form radioterapii w leczeniu pacjentów z chorobami nowotworowymi. Dr n. med. Łukasz Kuncman specjalizuje się w radioterapii stereotaktycznej (radiochirurgii, frakcjonowanej radioterapii stereotaktycznej), radioterapii hipofrakcjonowanej. W tej formie terapii wykorzystywane są dokładne metody obrazowania za pomocą (PET-TK, MRI), techniki kompensacji ruchu w trakcie napromieniania. Daje to możliwość ograniczenia powikłań i precyzyjnego napromienienia guzów wysokimi dawkami promieniowania.

Dr n. med. Łukasz Kuncman jest autorem publikacji naukowych, wykładowcą wiodących polskich konferencji naukowych, ekspertem portali o tematyce onkologicznej (m.in. Polska Grupa Raka Płuca, Konferencja 4R, Kongres PTRO, Akademia Urologii, Uroexpert). Prezentował prace podczas Kongresów Amerykańskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (w San Diego 2017 oraz w Chicago 2019).

Zarezerwuj swoją
wizytę
już dziś!