Marcin Wawrzycki

Specjalizacja główna: Chirurgia klatki piersiowej

Dr n. med. Marcin Wawrzycki jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. W 2006 r. ukończył studia doktoranckie w Klinice Chirurgii Ogólnej i Torakochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Dwa lata później uzyskał specjalizację z zakresu chirurgii klatki piersiowej. Od 1997 roku nabywał doświadczenia zawodowego pracując w różnych placówkach medycznych w kraju i zagranicą.

Dr n. med. Marcin Wawrzycki jest posiadaczem wielu nagród i wyróżnień, w tym między innymi:

 • 2015 r. – Nagroda Rektora Stopnia Trzeciego,
 • 2014 r. – Nagroda Rektora Stopnia Drugiego,
 • 2008 r. – Warszawa – Jabłoński S., Wawrzycki M., Kutwin L.: „Problemy leczenia ropniaka opłucnej” IV Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Warszawa 12-14.06. – I nagroda,
 • 2000 r. – Wrocław – wyróżnienie od Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na Międzynarodowym Zjeździe PTK dla najlepiej rozwijającego się koła naukowego,
 • 2000 r. – Gdańsk – Rudziński T., Wawrzycki M., Mussur M.jr, Gwiazda Z.:„Hartowanie przez niedokrwienie na modelu izolowanego serca szczura” XIV Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna – I nagroda.

Dr n. med. Marcin Wawrzycki jest także współautorem przygotowywanych 2 rozdziałów podręczników z zakresu chorób płuc oraz chirurgii klatki piersiowej. Jest autorem wielu wystąpień związanych z urazami klatki piersiowej, urazami wielonarządowymi, postępowaniem z zakresu opieki przedszpitalnej oraz postępowaniem z ciężko rannymi na oddziale szpitalnym. Dodatkowo dr Marcin Wawrzycki w ramach zajęć na Uniwersytevie Medycznym prowadzi ze studentami Wydziału Lekarskiego, Wojskowo – Lekarskiego i Ratownictwa Medycznego  wykłady, ćwiczenia oraz seminaria z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, naczyniowej oraz chirurgii klatki piersiowej, opieki przedmedycznej i podstaw ratownictwa medycznego.

Do niewątpliwych dokonań dr Marcina Wawrzyckiego można zaliczyć przeprowadzenie nowatorskiej operacji wszczepienia stentów do dróg oddechowych.

W swojej praktyce medycznej dr Marcin Wawrzycki szczególnie skupia się na małoinwazyjnych zabiegach – VATS.

Usługi z zakresu chirurgii klatki piersiowej:

Małoinwazyjna chirurgia klatki piersiowej – videotorakoskopia

 • VATS Lobectomy,
 • sympatektomia piersiowa (niedokrwienie kończyn górnych, nadmierna potliwość dłoni),
 • splanchnicektomia (przewlekłe bóle w nowotworach jamy brzusznej, przewlekłe zapalenie trzustki),
 • diagnostyka guzów płuc, śródpiersia, limfadenopatie,
 • nawracające odmy opłucnej,
 • rozedma płuc,
 • leczenie łagodnych i przerzutowych guzów płuc,
 • diagnostyka chorób płuc i opłucnej.

Chirurgia klatki piersiowej:

 • korelacja wrodzonych i nabytych zniekształceń klatki piersiowej,
 • leczenie łagodnych, złośliwych i przerzutowych guzów: (płuc, opłucnej i ściany klatki piersiowej, śródpiersia, przełyku),
 • operacyjne leczenie nienowotworowych schorzeń narządów klatki piersiowej (achalazja, uchyłki i zwężenia przełyku),
 • leczenie nawracającej odmy opłucnej,
 • leczenie rozedmy płuc,
 • obrażenia ściany klatki piersiowej (stłuczenia, złamania żeber, rany kłute, szarpane, zmiażdżenie, rany postrzałowe, rany od powietrznej fali uderzeniowej),
 • obrażenia miąższu płuca i drzewa oskrzelowego (stłuczenie płuca, rozerwanie miąższu płuca, przerwanie drzewa oskrzelowego, oparzenia dróg oddechowych, ciała obce aspirowane do drzewa oskrzelowego, odma wewnętrzna, zewnętrzna, zamknięta, otwarta i prężna),
 • obrażenia przełyku (rany kłute, samoistne pęknięcie przełyku, oparzenia przełyku, ciała obce przełyku),
 • korekcja wrodzonych i nabytych zniekształceń klatki piersiowej (klatka szewska, klatka kurza, deformacje pourazowe z protezowaniem materiałem zastępczym).

Marcin Wawrzycki

Dr n. med. Marcin Wawrzycki jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. W 2006 r. ukończył studia doktoranckie w Klinice Chirurgii Ogólnej i Torakochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Dwa lata później uzyskał specjalizację z zakresu chirurgii klatki piersiowej. Od 1997 roku nabywał doświadczenia zawodowego pracując w różnych placówkach medycznych w kraju i zagranicą.

Dr n. med. Marcin Wawrzycki jest posiadaczem wielu nagród i wyróżnień, w tym między innymi:

 • 2015 r. – Nagroda Rektora Stopnia Trzeciego,
 • 2014 r. – Nagroda Rektora Stopnia Drugiego,
 • 2008 r. – Warszawa – Jabłoński S., Wawrzycki M., Kutwin L.: „Problemy leczenia ropniaka opłucnej” IV Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Warszawa 12-14.06. – I nagroda,
 • 2000 r. – Wrocław – wyróżnienie od Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na Międzynarodowym Zjeździe PTK dla najlepiej rozwijającego się koła naukowego,
 • 2000 r. – Gdańsk – Rudziński T., Wawrzycki M., Mussur M.jr, Gwiazda Z.:„Hartowanie przez niedokrwienie na modelu izolowanego serca szczura” XIV Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna – I nagroda.

Dr n. med. Marcin Wawrzycki jest także współautorem przygotowywanych 2 rozdziałów podręczników z zakresu chorób płuc oraz chirurgii klatki piersiowej. Jest autorem wielu wystąpień związanych z urazami klatki piersiowej, urazami wielonarządowymi, postępowaniem z zakresu opieki przedszpitalnej oraz postępowaniem z ciężko rannymi na oddziale szpitalnym. Dodatkowo dr Marcin Wawrzycki w ramach zajęć na Uniwersytevie Medycznym prowadzi ze studentami Wydziału Lekarskiego, Wojskowo – Lekarskiego i Ratownictwa Medycznego  wykłady, ćwiczenia oraz seminaria z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, naczyniowej oraz chirurgii klatki piersiowej, opieki przedmedycznej i podstaw ratownictwa medycznego.

Do niewątpliwych dokonań dr Marcina Wawrzyckiego można zaliczyć przeprowadzenie nowatorskiej operacji wszczepienia stentów do dróg oddechowych.

W swojej praktyce medycznej dr Marcin Wawrzycki szczególnie skupia się na małoinwazyjnych zabiegach – VATS.

Usługi z zakresu chirurgii klatki piersiowej:

Małoinwazyjna chirurgia klatki piersiowej – videotorakoskopia

 • VATS Lobectomy,
 • sympatektomia piersiowa (niedokrwienie kończyn górnych, nadmierna potliwość dłoni),
 • splanchnicektomia (przewlekłe bóle w nowotworach jamy brzusznej, przewlekłe zapalenie trzustki),
 • diagnostyka guzów płuc, śródpiersia, limfadenopatie,
 • nawracające odmy opłucnej,
 • rozedma płuc,
 • leczenie łagodnych i przerzutowych guzów płuc,
 • diagnostyka chorób płuc i opłucnej.

Chirurgia klatki piersiowej:

 • korelacja wrodzonych i nabytych zniekształceń klatki piersiowej,
 • leczenie łagodnych, złośliwych i przerzutowych guzów: (płuc, opłucnej i ściany klatki piersiowej, śródpiersia, przełyku),
 • operacyjne leczenie nienowotworowych schorzeń narządów klatki piersiowej (achalazja, uchyłki i zwężenia przełyku),
 • leczenie nawracającej odmy opłucnej,
 • leczenie rozedmy płuc,
 • obrażenia ściany klatki piersiowej (stłuczenia, złamania żeber, rany kłute, szarpane, zmiażdżenie, rany postrzałowe, rany od powietrznej fali uderzeniowej),
 • obrażenia miąższu płuca i drzewa oskrzelowego (stłuczenie płuca, rozerwanie miąższu płuca, przerwanie drzewa oskrzelowego, oparzenia dróg oddechowych, ciała obce aspirowane do drzewa oskrzelowego, odma wewnętrzna, zewnętrzna, zamknięta, otwarta i prężna),
 • obrażenia przełyku (rany kłute, samoistne pęknięcie przełyku, oparzenia przełyku, ciała obce przełyku),
 • korekcja wrodzonych i nabytych zniekształceń klatki piersiowej (klatka szewska, klatka kurza, deformacje pourazowe z protezowaniem materiałem zastępczym).

Zarezerwuj swoją
wizytę
już dziś!