BAC (biopsja transtorakalna płuca)

Biopsję płuca przez ścianę klatki piersiowej wykonuje się nakłuwając guz pod kontrolą USG (jeśli guz leży podopłucnowo) lub pod kontrolą CT klatki piersiowej. Materiał pobrany w czasie badania poddawany jest następnie badaniu histopatologicznemu, dzięki któremu możliwe jest postawienie dokładnego rozpoznania. Badanie wykonywane jest w znieczuleniu miejscowym, u pacjenta będącego na czczo. Przed badaniem należy odstawić, w porozumieniu z lekarzem, leki przeciwkrzepliwe.