Mediastinoskopia

Mediastinoskopia, czyli wziernikowanie śródpiersia uważana jest za złoty standard w ocenie węzłów chłonnych śródpiersia. W trakcie tego zabiegu, po nacięciu skóry na długości ok. 3 cm w okolicy dołka jarzmowego, pod kontrolą kamery zamontowanej w specjalnie skonstruowanym urządzeniu zwanym mediastinoskopem wprowadza się do śródpiersia przez kanał roboczy kleszczyki. Za ich pomocą można pobrać próbkę lub całe węzły chłonne. Podobnie jak podczas badania EBUS możliwa jest również biopsja chirurgiczna guzów śródpiersia, o ile znajdują się w tej okolicy.

Zabieg odbywa się w znieczuleniu ogólnym, po zaintubowaniu chorego. Hospitalizacja w przypadku kwalifikacji do tego zabiegu trwa łącznie ok. 3 dni.