PET-TK

Pozytonowa tomografia emisyjna to badanie obrazowe wykorzystywane do oceny zaawansowania guzów płuca o średnicy powyżej 10 mm i ich przerzutów. Za pomocą tej metody z podaniem radioaktywnego znacznika wskazane zostają w organizmie (standardowo od poziomu szyi do ud) miejsca wykazujące podwyższony metabolizm glukozy, co może świadczyć o toczącym się tam procesie nowotworowym lub zapalnym. PET-TK jest badaniem niezbędnym przed planowanym leczeniem operacyjnym raka płuca.