VATS diagnostyczny

W związku z dążeniem do ograniczania dolegliwości bólowych związanych z zabiegiem większość operacji diagnostycznych odbywa się dziś z zastosowaniem technik małoinwazyjnych. Z dostępu VATS, czyli cięcia ok 3 cm w IV międzyżebrzu w liniii pachowej przedniej i 1 lub 2 portów 10 mm dla kamery i ewentualnego kolejnego narzędzia możliwe jest pobranie próbek z każdego zmienionego chorobowo narządu w jamie opłucnowej – miąższu płuca, węzłów chłonnych śródpiersia i wnęk, płynu z jamy opłucnej, fragmentów zmienionej opłucnej ściennej, przeponowej, śródpiersiowej.

Zabieg odbywa się w znieczuleniu ogólnym, po zaintubowaniu chorego. Po pobraniu odpowiedniego materiału do badania histopatologicznego do jamy opłucnej zakłada się dren do klatki piersiowej, który umożliwia prawidłowe rozprężenie płuca i zostaje usunięty po ok. 2 dniach od zabiegu. Hospitalizacja w przypadku kwalifikacji do tego zabiegu trwa łącznie ok. 4 dni.