Lobektomia / bilobektomia

W przypadku większych guzów zajmujących jeden płat płuca złotym standardem jest lobektomia czyli usunięcia płata płuca, w którym zlokalizowany jest nowotwór. W przypadku zajmowania przez guz dwóch płatów płuca prawego wykonuje się bilobektomię. Uzupełnieniem zabiegu o charakterze onkologicznym jest usunięcie węzłów chłonnych wnęki i śródpiersia, tzw. limfadenektomia. W ostatnich latach na świecie, w tym w Polsce coraz większy odsetek resekcji anatomicznych płuca stanowią zabiegi z dostępu VATS (video-assistedthoracicsurgery). Technika ta polega na przeprowadzeniu resekcji miąższu płuca pod kontrolą kamery, z jednego, dwóch lub trzech dostępów. Zabiegi takie spełniają następujące warunki: nie wykorzystuje się podczas nich retraktorów poszerzających przestrzeń międzyżebrową, dzięki czemu unika się znacznej traumatyzacji tej okolicy, cięcie przez które wprowadza się narzędzia ma szerokość ok. 4 cm – rana ta jest dużo mniejsza niż w przypadku klasycznej torakotomii. Jednocześnie zachowana jest radykalność i czystość onkologiczna, gdyż naczynia i oskrzele wypreparowuje się oddzielnie i zamyka za pomocą staplerów. Za tą techniką przemawiają m.in. mniejsze w porównaniu z torakotomią dolegliwości bólowe po zabiegu, szybsza rekonwalescencja, a co za tym idzie skrócenie oczekiwania na chemio- i radioterapię u chorych na raka niedrobnokomórkowego płuca.