Pneumonektomia

Kiedy guz zajmuje oba płaty płuca lewego, wszystkie płaty płuca prawego lub zlokalizowany jest przywnękowo i zajmuje pień tętnicy płucnej lub oskrzele główne z marginesami zdrowej ściany naczynia lub oskrzela możliwa jest puneumonektomia czyli resekcja całego zajętego przez guz płuca. Uzupełnieniem zabiegu o charakterze onkologicznym jest usunięcie węzłów chłonnych wnęki i śródpiersia, tzw. limfadenektomia.Zabieg ten możliwy jest jedynie u chorych z dobrą wydolnością oddechową i przeprowadzany jest z dostępu przez torakotomię, czy kilkunastocentymetrowe cięcie w okolicy międzyżebrowej po stronie guza.Zabieg odbywa się w znieczuleniu ogólnym, po zaintubowaniu chorego. Na koniec zabiegu do jamy opłucnej zakłada się dren do klatki piersiowej, który umożliwia kontrolę ilości zbierającego się po zabiegu w jamie opłucnej płynu i kontrolę ewentualnego przecieku z kikuta oskrzela. Hospitalizacja w przypadku kwalifikacji do tego zabiegu trwa łącznie ok. 6 dni.