Segmentektomia

W przypadku guzów o średnicy do 20 mm i u chorych z niskimi rezerwami oddechowymi za dopuszczalny zakres radykalnego zabiegu uznaje się segmentektomię, czyli usunięciu guza razem z segmentem, w którym się znajduje – ok. 1/10 płuca. Uzupełnieniem zabiegu o charakterze onkologicznym jest usunięcie węzłów chłonnych wnęki i śródpiersia, tzw. limfadenektomia. Zabieg zwykle przeprowadza się w sposób małoinwazyjny, z dostępu przez VATS, dzięki czemu jest związany z niewielkimi dolegliwościami bólowymi.

Zabieg odbywa się w znieczuleniu ogólnym, po zaintubowaniu chorego. Na koniec zabiegu do jamy opłucnej zakłada się dren do klatki piersiowej, który umożliwia prawidłowe rozprężenie płuca i zostaje usunięty po ok. 2 dniach od zabiegu. Hospitalizacja w przypadku kwalifikacji do tego zabiegu trwa łącznie ok. 4 dni.