Patomorfologia

Centrum Medyczne Avete wśród wielu specjalizacji zapewnia także swoim pacjentom konsultację patomorfologiczną. Patomorfologia jest nauką dotyczącą zmian morfologicznych w tkankach oraz narządach, pojawiających się na skutek przebytej choroby. Patomorfolog zajmuje się diagnostyką wielu chorób w tym także nowotworów. Patomorfologia obejmuje diagnostykę mikroskopową, makroskopową i molekularną. Lekarz patomorfolog bada materiał tkankowy, pobrany od pacjenta, ogląda go pod mikroskopem, określa rodzaj zmiany chorobowej. Dzięki obserwacji mikroskopowej lub badaniom molekularnym potrafi zidentyfikować rzadko spotykane choroby. Często w trakcie operacji patomorfolog podejmuj decyzję czy dana zmiana jest nowotworem i z jakim marginesem powinien zostać usunięty (jest to rodzaj badania śródoperacyjnego). Do czynności o charakterze patomorfologicznym zaliczamy: wykonanie i interpretacja badań bioptycznych, biopsję aspiracyjną cienkoigłową z zmiany wyczuwalnej lub niewyczuwalnej, wykonanie i opis badania cytologicznego, wykonanie badania śródoperacyjnego, badania sekcyjne i zabezpieczenie pobranej tkanki do badania histologicznego.

Wróć do listy specjalizacji

Zarezerwuj swoją
wizytę
już dziś!