Grzegorz Głowacki

Specjalizacja główna: Radioterapia

Dr n. med. Grzegorz Głowacki jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Adiunkt w Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. Od 2014 Członek Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Aktualnie Zastępca Ordynatora Oddziału i Zakładu Radioterapii w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym NU-MED sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.

 • Diagnostyka i leczenie nowotworów, konsultacje onkologiczne, udział w konsyliach wielodyscyplinarnych i kwalifikacja do leczenia onkologicznego, chemioterapii, radioterapii i zabiegów chirurgicznych,
 • Zaawansowane techniki radioterapii – IMRT – radioterapia z modulacją intensywności dawki, IGRT – radioterapia sterowana obrazem, VMAT – terapia łukowa,
 • Wysokospecjalistyczne techniki radioterapii – radioterapia z zastosowaniem bramkowania oddechowego, radiochirurgia, radioterapia stereotaktyczna w oparciu o CyberKnife, hipertermia, radioterapia śródoperacyjna, tomoterapia, TMI – napromienianie szpiku całego ciała, DBH,
 • Radioterapia z zastosowaniem technik wielkopolowych – TBI – napromienianie całego ciała, HBI napromienianie połowy ciała, radioterapia nienowotworowa,
 • Radioterapia paliatywna,
 • Implantacja złotych znaczników do gruczołu krokowego.

Dr Grzegorz Głowacki stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskał na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem „Porównawcza ocena tolerancji i skuteczności czterech schematów pooperacyjnej radioterapii chorych na glejaki wielopostaciowe”.

Dr n. med. Grzegorz Głowacki specjalizuje się w leczeniu:

 • Nowotworów złośliwych układu moczowo-płciowego (rak gruczołu krokowego, rak pęcherza moczowego, rak jądra, rak nerki),
 • Raka płuca,
 • Nowotwory centralnego układu nerwowego w tym radioterapia stereotaktyczna malformacji tętniczo-żylnych (AVM), oponiaków, guzów pierwotnych i przerzutowych,
 • Nowotwory złośliwe przewodu  pokarmowego (rak przełyku, rak żołądka, rak jelita, rak pęcherzyka żółciowego, rak trzustki, rak wątroby),
 • Nowotwory regionu głowy i szyi,
 • Chłoniaki,
 • Czerniaki, nowotwory skóry,
 • Radioterapia nienowotworowa (ostrogi piętowe, wytrzeszcz gałek ocznych w przebiegu choroby Graves-Basedova, łokieć golfisty/tenisisty, choroba Ledderhose`a, choroba Dupuytrena, zespół bolesnego barku, zapalenie ścięgna Achillesa, zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe stawów, kostnienie pozakostne, bolesne naczyniaki kręgów).

Dr n. med. Grzegorz Głowacki jest również autorem licznych publikacji naukowych.

Grzegorz Głowacki

Dr n. med. Grzegorz Głowacki jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Adiunkt w Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. Od 2014 Członek Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Aktualnie Zastępca Ordynatora Oddziału i Zakładu Radioterapii w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym NU-MED sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.

 • Diagnostyka i leczenie nowotworów, konsultacje onkologiczne, udział w konsyliach wielodyscyplinarnych i kwalifikacja do leczenia onkologicznego, chemioterapii, radioterapii i zabiegów chirurgicznych,
 • Zaawansowane techniki radioterapii – IMRT – radioterapia z modulacją intensywności dawki, IGRT – radioterapia sterowana obrazem, VMAT – terapia łukowa,
 • Wysokospecjalistyczne techniki radioterapii – radioterapia z zastosowaniem bramkowania oddechowego, radiochirurgia, radioterapia stereotaktyczna w oparciu o CyberKnife, hipertermia, radioterapia śródoperacyjna, tomoterapia, TMI – napromienianie szpiku całego ciała, DBH,
 • Radioterapia z zastosowaniem technik wielkopolowych – TBI – napromienianie całego ciała, HBI napromienianie połowy ciała, radioterapia nienowotworowa,
 • Radioterapia paliatywna,
 • Implantacja złotych znaczników do gruczołu krokowego.

Dr Grzegorz Głowacki stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskał na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem „Porównawcza ocena tolerancji i skuteczności czterech schematów pooperacyjnej radioterapii chorych na glejaki wielopostaciowe”.

Dr n. med. Grzegorz Głowacki specjalizuje się w leczeniu:

 • Nowotworów złośliwych układu moczowo-płciowego (rak gruczołu krokowego, rak pęcherza moczowego, rak jądra, rak nerki),
 • Raka płuca,
 • Nowotwory centralnego układu nerwowego w tym radioterapia stereotaktyczna malformacji tętniczo-żylnych (AVM), oponiaków, guzów pierwotnych i przerzutowych,
 • Nowotwory złośliwe przewodu  pokarmowego (rak przełyku, rak żołądka, rak jelita, rak pęcherzyka żółciowego, rak trzustki, rak wątroby),
 • Nowotwory regionu głowy i szyi,
 • Chłoniaki,
 • Czerniaki, nowotwory skóry,
 • Radioterapia nienowotworowa (ostrogi piętowe, wytrzeszcz gałek ocznych w przebiegu choroby Graves-Basedova, łokieć golfisty/tenisisty, choroba Ledderhose`a, choroba Dupuytrena, zespół bolesnego barku, zapalenie ścięgna Achillesa, zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe stawów, kostnienie pozakostne, bolesne naczyniaki kręgów).

Dr n. med. Grzegorz Głowacki jest również autorem licznych publikacji naukowych.

Zarezerwuj swoją
wizytę
już dziś!