Centrum Leczenia
Raka Płuca

Korzystając z wiedzy i wieloletniego doświadczenia naszych specjalistów stworzyliśmy Centrum Leczenia Raka Płuca służące holistycznemu podejściu do tej choroby, kompletnej diagnostyce oraz  szybkiemu wdrożeniu skutecznego leczenia. W skład naszego Zespołu wchodzą specjaliści: torakochirurgii, chemioterapii, radioterapii, pulmonologii i rehabilitacji oddechowej, doświadczeni w postępowaniu na każdym ze stadiów choroby.

Centrum Leczenia
Raka Płuca

Korzystając z wiedzy i wieloletniego doświadczenia naszych specjalistów stworzyliśmy Centrum Leczenia Raka Płuca służące holistycznemu podejściu do tej choroby, kompletnej diagnostyce oraz  szybkiemu wdrożeniu skutecznego leczenia. W skład naszego Zespołu wchodzą specjaliści: torakochirurgii, chemioterapii, radioterapii, pulmonologii i rehabilitacji oddechowej, doświadczeni w postępowaniu na każdym ze stadiów choroby.

Objawy raka płuca

Diagnostyka

Leczenie

Rak płuca początkowo przebiega bezobjawowo – nie daje dolegliwości bólowych, gorączki ani innych symptomów.

W miarę rozwoju nowotworu i zajmowania przez niego struktur anatomicznych znajdujących się w jego otoczeniu (oskrzeli, nerwów, miąższu płuca itd.) pojawiają się niecharakterystyczne objawy takie jak: utrata masy ciała, pogorszenie tolerancji wysiłku, duszność, kaszel, chrypka, krwioplucie, zaburzenia połykania i wiele innych.

Rak płuca wymaga wieloetapowej diagnostyki. Dlatego w ramach kwalifikacji do leczenia może być wskazane wykonanie następujących badań, które podczas konsultacji mogą zlecić nasi specjaliści:

PET-TK,
Bronchofiberoskopia,
Spirometria,
EBUS-TBNA,
Biopsja transtorakalna (BAC płuca),
Biopsja chirurgiczna węzłów chłonnych (biopsja Danielsa),
VATS diagnostyczny,
Mediastinoskopia.

Na podstawie wyników odpowiednich badań, w zależności od zaawansowania choroby, typu i lokalizacji guza nasz Zespół może zaproponować Państwu jeden z następujących rodzajów leczenia:

Segmentektomia,
Lobektomia / Bilobektomia,
Pneumonektomia,
Drenaż jamy opłucnej,
Implantacja protezy do dróg oddechowych,
Chemioterapia,
Radioterapia,
Immunoterapia.

Typy raka płuca

Rak płuca jest najczęstszym nowotworem złośliwym w Polsce i na świecie, zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet. Najbardziej narażeni są na niego palacze tytoniu oraz osoby, których członkowie rodziny zachorowali na ten nowotwór.

Wcześnie wykryty rak płuca może być skutecznie leczony. Diagnostyka i leczenie odbywają się w oddziałach pulmonologicznych, torakochirurgicznych i onkologicznych.

W skład naszego Zespołu wchodzą specjaliści: torakochirurgii, chemioterapii, radioterapii, pulmonologii i rehabilitacji oddechowej, doświadczeni w postępowaniu na każdym ze stadiów choroby. Przeprowadzą Państwa przez diagnostykę guza płuca i, o ile to konieczne, przygotują Państwa do odpowiedniego leczenia onkologicznego.

W przypadku raka płuca nie ma czasu na czekanie w kolejkach do badań  i zabiegów! Działamy kompleksowo i szybko!

Do najczęściej występujących nowotworów złośliwych płuca należą raki: płaskonabłonkowy, gruczołowy, wielkokomórkowy i drobnokomórkowy. Trzy wymienione jako pierwsze stanowią ok. 85% zachorowań, rak drobnokomórkowy jedynie 15%.

 

Oto charakterystyka najczęściej występujących nowotworów płuca.

Rak niedrobnokomórkowy, którego najczęstsze typy to:

 • Rak gruczołowy – lokalizuje się w drobnych gałęziach drzewa oskrzelowego, dlatego w obrazie radiologicznym często występuje jako zmiana położona w obwodowych częściach płuc. Częściej niż rak płaskonabłonkowy występuje u kobiet – wiązać można ten fakt z jego słabszą korelacją z paleniem tytoniu.
 • Rak płaskonabłonkowy – charakteryzuje się on stosunkowo wolnym tempem wzrostu i późnym przerzutowaniem. Występuje najczęściej w dużych oskrzelach, dlatego jego lokalizację określa się jako przywnękową. Nowotwór ten ma silne powinowactwo do substancji rakotwórczych zawartych w dymie papierosowym, częściej zapadają na niego mężczyźni niż kobiety.

Rak drobnokomórkowy – jego cechą charakterystyczną jest szybkie powiększanie się masy guza i wczesne przerzuty do węzłów chłonnych i innych narządów. Występuje tu silna korelacja z nikotynizmem. Podstawowym sposobem leczenia jest w tym przypadku chemioterapia i radioterapia. W ograniczonej postaci pacjent może być również poddany leczeniu operacyjnemu.

Zespół

W przypadku chorób nowotworowych, w tym także w raku płuca,  kluczową rolę odgrywa kompleksowe podejście do terapii. Dlatego postawiliśmy sobie za cel zbudowanie Centrum Leczenia Raka Płuca, w którym specjaliści różnych dziedzin – torakochirurgii, chemioterapii i radioterapii będą mogli wspólnie prowadzić leczenie onkologiczne, dzięki czemu skróci się czas oczekiwania na decyzje co do terapii i jednocześnie zapewniona zostanie wielopłaszczyznowa opieka nad chorym.

W skład naszego Zespołu postanowiliśmy włączyć również fizjoterapeutę, który pomoże przygotować się Państwu do zabiegu operacyjnego, a po leczeniu chirurgicznym przywróci sprawność ruchową i wydolność oddechową. Śmiało możemy powiedzieć, że takie podejście jest nowością na terenie województwa łódzkiego mimo, że w literaturze naukowej od dawna potwierdza się skuteczność tzw. prehabilitacji i podejścia holistycznego.

Marcin Wawrzycki

Szymon Wcisło

Joanna Połowinczak-Przybyłek

Agnieszka Nielepkowicz-Goździńska

Dr n. med. Marcin Wawrzycki jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. W 2006 r. ukończył studia doktoranckie w Klinice Chirurgii Ogólnej i Torakochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Dwa lata później uzyskał specjalizację z zakresu chirurgii klatki piersiowej. Od 1997 roku nabywał doświadczenia zawodowego pracując w różnych placówkach medycznych w kraju i zagranicą.

Dr n. med. Szymon Wcisło jest absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi. Obecnie pracuje w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej USK im. WAM w Łodzi. Wykonuje zabiegi w zakresie chirurgii klatki piersiowej i chirurgii ogólnej. Dr Szymon Wcisło specjalizuje się w małoinwazyjnych zabiegach na klatce piersiowej – VATS. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów oraz kilkudziesięciu wystąpień zjazdowych dotyczących tematyki chirurgii klatki piersiowej, chirurgii ogólnej oraz medycyny ratunkowej.

Dr n. med. Joanna Połowinczak-Przybyłek jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista drugiego stopnia w zakresie onkologii klinicznej oraz MBA dla kadry medycznej Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Dr n. med. Agnieszka Nielepkowicz-Goździńska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który ukończyła z wyróżnieniem. Uzyskała specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych oraz z zakresu chorób płuc z najlepszym wynikiem egzaminu pisemnego w Polsce w 2018r. W 2012r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych za pracę pt.: „Powikłania pulmonologiczne u chorych na SLE”. Pracuję jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi przekazując wiedzę studentom z Polski i wielu innych krajów. Pełni funkcję koordynatora onkologicznego w Klinice Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi. Diagnozuję i leczy pacjentów chorych na raka płuca stosując nowoczesne terapie, w tym molekularne i immunoterapię. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu skutecznych metod leczenia Pacjentów. Największą motywacją i źródłem inspiracji do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji są powracający do zdrowia Pacjenci i ich uśmiech. W czasie wolnym uwielbia jeździć na rowerze górskim (głównie MTB, maratony), wędrować po polskich górach oraz pracować wśród hortensji w przydomowym ogródku.

Dr n. med. Marcin Wawrzycki jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. W 2006 r. ukończył studia doktoranckie w Klinice Chirurgii Ogólnej i Torakochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Dwa lata później uzyskał specjalizację z zakresu chirurgii klatki piersiowej. Od 1997 roku nabywał doświadczenia zawodowego pracując w różnych placówkach medycznych w kraju i zagranicą.

Dr n. med. Szymon Wcisło jest absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi. Obecnie pracuje w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej USK im. WAM w Łodzi. Wykonuje zabiegi w zakresie chirurgii klatki piersiowej i chirurgii ogólnej. Dr Szymon Wcisło specjalizuje się w małoinwazyjnych zabiegach na klatce piersiowej – VATS. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów oraz kilkudziesięciu wystąpień zjazdowych dotyczących tematyki chirurgii klatki piersiowej, chirurgii ogólnej oraz medycyny ratunkowej.

Dr n. med. Joanna Połowinczak-Przybyłek jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista drugiego stopnia w zakresie onkologii klinicznej oraz MBA dla kadry medycznej Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Dr n. med. Agnieszka Nielepkowicz-Goździńska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który ukończyła z wyróżnieniem. Uzyskała specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych oraz z zakresu chorób płuc z najlepszym wynikiem egzaminu pisemnego w Polsce w 2018r. W 2012r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych za pracę pt.: „Powikłania pulmonologiczne u chorych na SLE”. Pracuję jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi przekazując wiedzę studentom z Polski i wielu innych krajów. Pełni funkcję koordynatora onkologicznego w Klinice Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi. Diagnozuję i leczy pacjentów chorych na raka płuca stosując nowoczesne terapie, w tym molekularne i immunoterapię. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu skutecznych metod leczenia Pacjentów. Największą motywacją i źródłem inspiracji do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji są powracający do zdrowia Pacjenci i ich uśmiech. W czasie wolnym uwielbia jeździć na rowerze górskim (głównie MTB, maratony), wędrować po polskich górach oraz pracować wśród hortensji w przydomowym ogródku.

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania:

 • Czy każdy guz płuca to rak?

 • Wykryto u mnie guzek płuca – co robić?

 • Jakie leczenie jest najbardziej skuteczne?

 • Jak się przygotować do zabiegu?

 • Jak dużo płuca usuwa się w trakcie zabiegu?

 • Ile trwa rekonwalescencja po operacji?

 • Czy muszę rzucić palenie?

 • Członek mojej rodziny choruje na raka płuca. Jak sprawdzić czy ja też mogę zachorować?

Każdą zmianę patologiczną w obrębie płuc nazwać można guzkiem, nie każdy guzek jest jednak nowotworem złośliwym wymagającym leczenia onkologicznego. Zmiany widoczne w RTG klatki piersiowej mogą być pogrubiałymi oskrzelami, torbielami, zmianami zapalnymi, guzkami w przebiegu sarkoidozy, gruźlicy itp.

W związku z tym, że nie każdy guzek to rak płuca,  nie należy popadać w rozpacz, ale jak najszybciej zapisać się na wizytę do specjalisty – najlepiej torakochirurga lub pulmonologa, którzy za pomocą dalszej diagnostyki obrazowej oraz ewentualnie małoinwazyjnych badań określą charakter zmiany i wskazania do jej usunięcia.

Rodzaj leczenia zależy od typu raka i zaawansowania choroby.

W przypadku raka niedrobnokomórkowego najskuteczniejszym radykalnym sposobem leczenia jest leczenie operacyjne – usunięcie guza z otaczającym miąższem płuca i węzłami chłonnymi śródpiersia.  W przypadku bardziej zaawansowanych stadiów tego nowotworu, kiedy nie jest możliwe usuniecie guza w całości lub kiedy niska wydolność oddechowa pacjenta nie pozwala na leczenie operacyjne, możliwa jest chemioterapia, radioterapia oraz w coraz większej liczbie wskazań immunoterapia.

W przypadku raka drobnokomórkowego zwykle leczenie opiera się na chemio- radioterapii. W ograniczonej postaci choroby (tzw. Limited Disease) możliwe jest połączenie operacyjnego usunięcia guza płuca z chemioterapią i radioterapią.

Każdy oddział torakochirurgiczny ma swoje specyficzne wymagania dotyczące przygotowania do hospitalizacji, ale w większości jednostek należy:

 • Kilka dni przed zabiegiem wykonać badania krwi umożliwiające kwalifikację do zabiegu,
 • Jeśli w chwili przyjęcia na oddział masz opryszczkę lub inną chorobę infekcyjną poinformuj o tym lekarza,
 • Należy przynieść do szpitala całą dotychczasową dokumentację medyczną, najlepiej ułożoną chronologicznie,
 • Na kilka dni przed zabiegiem należy odstawić leki przeciwkrzepliwe, niektórzy pacjenci w zamian powinni zacząć przyjmować heparynę drobnocząsteczkową. Zaprzestanie przyjmowania swoich leków skonsultuj z lekarzem kierującym do zabiegu,
 • Przed zabiegiem niezbędne jest wykonanie spirometrii celem oceny wydolności oddechowej pacjenta,
 • Wskazane są regularne ćwiczenia ruchowe i oddechowe wykonywane w okresie nawet kilku tygodni poprzedzających operację. Mają one na celu usprawnienie pacjenta i poprawę wydolności oddechowej dzięki czemu możliwa będzie szybsza rekonwalescencja po zabiegu,
 • Kilka godzin przed zabiegiem należy pozostawać na czczo.

W zależności od wielkości i lokalizacji guza w płucu możliwe jest usunięcie segmentu płuca (ok.1/10 płuca) – tzw. segmentektomia, jego płata (1/2 – 1/3 płuca)  – mówimy wtedy o lobektomii lub nawet całego płuca (pneumonektomia). Jeśli średnica guza nie przekracza ok. 5 cm możliwy jest zabieg małoinwazyjny (VATS), zwykle z dostępu przez 2 niewielkie cięcia w międzyżebrzu, pod kontrolą kamery. Jeśli guz jest większy niezbędne jest większe, nawet kilkunastocentymetrowe cięcie w powłokach klatki piersiowej – tzw. torakotomia. Niezależnie od dostępu i ilości usuwanego miąższu płuca po zabiegu pozostawiany jest co najmniej 1 dren w klatce piersiowej – usuwa się go po kontrolnym RTG klatki piersiowej, zwykle w 2-3 dniu po zabiegu.

W przypadku zabiegów małoinwazyjnych (VATS) dzięki niewielkim dolegliwościom bólowym następnego dnia po zabiegu pacjent jest w pełni sprawny, samodzielnie je, spaceruje, korzysta z łazienki. Wypis do domu ma miejsce w ok. 2 dni po zabiegu. W przypadku torakotomii w pierwszych dniach po zabiegu w związku z dolegliwościami bólowymi przy poruszaniu może być konieczne utrzymanie cewnika do pęcherza moczowego, pacjent powinien siadać w łóżku, wykonywać ćwiczenia oddechowe i samodzielnie jeść. W kolejnych dobach usuwa się cewnik, kolejne dreny, pacjent staje się coraz bardziej samodzielny i ok.4-5 dni po zabiegu jest wypisywany do domu. Przy wypisie pacjent powinien być w pełni sprawny, zdolny do samodzielnego funkcjonowania, spacerów. Szwy pooperacyjne usuwane są po ok. 7-10 dniach od zabiegu. W pierwszych tygodniach po zabiegu możliwe są ograniczenia ruchowe w zakresie okolicy operowanej, nie wolno dźwigać ciężkich przedmiotów, ale wskazana jest aktywność fizyczna.

W przypadku diagnozy raka płuca zaprzestanie palenia tytoniu nie spowolni ani nie cofnie jego rozwoju, ale poprawi wydolność oddechową, przyspieszy rekonwalescencję po zabiegu (rany palaczy goją się gorzej) i zmniejszy ryzyko infekcji w okresie okołooperacyjnym. Zaleca się zaprzestanie palenia ok 4 – 6 tygodni przed zabiegiem operacyjnym.

Obciążenie genetyczne jest czynnikiem ryzyka w przypadku raka płuca podobnie jak w przypadku wielu innych nowotworów. Nie można jednak z pewnością powiedzieć, że skoro członek naszej rodziny choruje na raka płuca, to my także zachorujemy. Na rynku dostępne są testy genetyczne określające (na podstawie próbki krwi) prawdopodobieństwo zachorowania na wybrane nowotwory, w tym także raka płuca. Testy te są jednak bardzo drogie i również nie dają pewności co do zachorowania w przyszłości lub nie. Niezależnie od obciążeń genetycznych należy unikać czynników ryzyka raka płuca takich jak nikotynizm czynny i bierny, kontakt z azbestem i innymi substancjami chemicznymi. Raz w roku powinno się wykonać RTG klatki piersiowej celem wykluczenia zmian płucach – nie tylko nowotworowych, ale także ponownie częstej gruźlicy. Osoby z grupy ryzyka raka płuca, po 50 r.ż. mogą także wziąć udział w profilaktycznych badaniach z użyciem niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej.

WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ

Artykuły i filmy branżowe

Zarezerwuj swoją
wizytę
już dziś!