Chemioterapia

W zależności od zaawansowania choroby w pierwszej kolejności może być wskazane poddanie chorego chemioterapii. Leczenie to polega na powtarzanych co kilka tygodni wlewach cytostatyków podawanych w warunkach szpitalnych.

Udowodniono, że chorzy po leczeniu operacyjnym w II i IIIA stopniu zaawansowania odnoszą korzyści z uzupełniającego leczenia chemioterapią. Zwiększa ona odsetek 5-letnich przeżyć nawet o 15 %. Chemioterapię taką podaje się u chorych w dobrym stanie ogólnym, po zagojeniu rany pooperacyjnej. Obejmuje ona 3-4 cykle leczenia dwulekowego (cisplatyna i winorelbina). Podobnie, u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium IIIA i wyżej w pierwszej kolejności wskazane jest zastosowanie chemioterapii.