Implantacja protezy do dróg oddechowych

Zaawansowany rak płuca może przerastać ścianę oskrzeli i tchawicy lub uciskać je z zewnątrz. Do leczenia zwężeń dróg oddechowych spowodowanych rakiem płuca wykorzystuje się endoskopowe poszerzanie za pomocą sondy argonowej, sondy kryo lub lasera, poszerzanie mechaniczne balonem oraz samorozprężalne protezy.

Aplikacja stentów jest stosunkowo prosta, a stenty dopasowują się do kształtu poszerzanego odcinka dróg oddechowych, są dobrze tolerowane przez pacjentów, którzy odczuwają poprawę w oddychaniu tuż po implantacji. Założenie protezy odbywa się w znieczuleniu ogólnym – jest bezbolesne, trwa ok. 15 minut.

Jeśli założenie protezy jest leczeniem paliatywnym i przewidywana długość życia nie przekracza kilku miesięcy, nie ma potrzeby usunięcia implantu. W innych przypadkach, w razie konieczności wymaga się protezy co ok 4-6 tygodni. Za pomocą stentu zabezpieczyć można także przetoki oskrzelowo-przełykowe.