Immunoterapia

W przypadku niektórych typów nowotworu płuca możliwe jest zastosowanie spersonalizowanej terapii onkologicznej z wykorzystaniem immunoterapii. Immunoterapia polega na aktywacji mechanizmów układu odpornościowego chroniących przed nowotworami. Leczenie to charakteryzuje się mniejszą toksycznością dla pacjenta niż chemioterapia i stanowi alternatywę dla leczenia chemicznego w wyższych stopniach zaawansowania. Aby leczenie immunologiczne mogło zostać włączone, najpierw niezbędne jest przeprowadzenie badania patomorfologicznego i ustalenie dokładnego rozpoznania histopatologicznego.