Radioterapia

Wśród pacjentów w I stopniu zaawansowania NSCLC jest grupa pacjentów, którzy pomimo niskiego zaawansowania choroby nie mogą być leczeni operacyjnie w związku z obciążeniami kardiologicznymi lub niską wydolnością oddechową albo nie zgadzają się na operację. Ci pacjenci mogą zostać poddani radioterapii, którą w przypadku guzów o średnicy <5 cm uznaje się również za leczenie radykalne.

Kolejnym wskazaniem do radioterapii wchodzącej w skład leczenia z założenia radykalnego jest radioterapia u pacjentów, którzy poddani zostali zabiegowi resekcji anatomicznej płuca z limfadenektomią, a w badaniu histopatologicznym znaleziono komórki nowotworowe w marginesie odcięcia usuniętego fragmentu płuca, co oznacza ryzyko pozostawienia chorej tkanki w organizmie pacjenta. W związku z tym podaje się w okresie nie późniejszym niż 6 tygodni od operacji łączną dawkę 55-65 Gy promieniowania.Pacjenci ze zmianami przerzutowymi do kości i w wybranych innych przypadkach również zostaną pokierowani przez naszych specjalistów do leczenia radioterapią.

Brachyterapia to rodzaj radioterapii, w czasie której radioizotop wprowadzany jest bezpośrednio w okolicę guza płuca. Metoda ta umożliwia podanie dużych dawek promieniowania bezpośrednio do guza nie niszcząc jednocześnie innych tkanek w organizmie za pomocą aplikatorów, które umiejscawia się w guzie wewnątrzoskrzelowym w trakcie bronchifiberoskopii przez kanał roboczy endoskopu. Brachyterapia zwykle stanowi element leczenia paliatywnego. U chorych takich w pierwszej kolejności zakłada się do drzewa oskrzelowego protezę samorozprężalną, przez którą następnie montowane są w świetle oskrzela aplikatory służące do podawania źródła promieniowania jonizującego.