EBUS-TBNA

EBUS-TBNA, czyli przezoskrzelowa biopsja śródpiersia pod kontrolą USG to metoda pobrania materiału do badania cytologicznego za pomocą igły wprowadzanej do kanału roboczego bronchofiberoskopu, na końcu którego zamontowana jest głowica USG pozwalająca na zlokalizowanie przez ścianę tchawicy lub oskrzeli węzłów chłonnych lub innych mas patologicznych, które następnie nakłuwa się. Badanie jest bezbolesne, podobnie jak przy bronchofiberoskopii diagnostycznej podawane jest znieczulenie miejscowe, a pacjent poddawany mu musi być na czczo.