Katarzyna Malinowska

Specjalizacja główna: Psychoonkologia
Specjalizacje dodatkowe

Dr n. med. Katarzyna Malinowska od 2000 r. jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, na którym w 2018 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie psychoonkologia. W 2015 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychoonkologia w SWPS w Warszawie oraz roczny cykl superwizji z psychoonkologii w Lublinie.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Od 2011 r. pracowała w oddziałach: neurologicznym, pulmonologii onkologicznej i chemioterapii, medycyny nuklearnej i endokrynologii onkologicznej. Od 2016 r. zatrudniona w Klinice Medycyny Paliatywnej oraz Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej, Ogólnej i Onkologicznej. Konsultuje także inne oddziały o profilu onkologicznym. Dr n. med. Katarzyna Malinowska jest aktywnym uczestnikiem konferencji naukowych. Wspiera działalność hospicyjną dla dorosłych i dzieci. Jest autorką i recenzentem wielu publikacji naukowych w dziedzinie psychoonkologii i medycyny paliatywnej oraz współtwórcą programu „Powrót do życia społecznego kobiety po mastektomii”.

Zajmuje się szeroko pojmowaną edukacją personelu medycznego w zakresie postępowania z chorym onkologicznie i jego rodziną. Specjalizuje się w udzielaniu pomocy psychologicznej osobom dorosłym chorym onkologicznie na wszystkich etapach leczenia oraz ich bliskim i rodzinie, również w okresie żałoby. Pracuję w obszarach: zaburzeń depresyjnych, lękowych, przewlekłych dolegliwości towarzyszących schorzeniom somatycznym. Jej działania obejmują: ocenę stanu psychicznego pacjenta i okoliczności towarzyszących chorobie, rozmowy wspierające, pomoc w wykorzystaniu zasobów psychologicznych w radzeniu sobie z następstwami choroby obniżającymi jakość życia, poprawienie komunikacji pacjenta z rodziną i personelem medycznym oraz budowanie kapitału psychologicznego w czasie leczenia onkologicznego. Psychoonkologią zajęła się z powodu własnych doświadczeń z nowotworem, gdyż była pacjentką onkologiczną i dzięki temu jest w stanie ocenić z własnej perspektywy problemy, z jakimi borykają się ludzie w obliczu sytuacji obciążających wynikających z choroby i leczenia.

Katarzyna Malinowska

Dr n. med. Katarzyna Malinowska od 2000 r. jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, na którym w 2018 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie psychoonkologia. W 2015 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychoonkologia w SWPS w Warszawie oraz roczny cykl superwizji z psychoonkologii w Lublinie.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Od 2011 r. pracowała w oddziałach: neurologicznym, pulmonologii onkologicznej i chemioterapii, medycyny nuklearnej i endokrynologii onkologicznej. Od 2016 r. zatrudniona w Klinice Medycyny Paliatywnej oraz Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej, Ogólnej i Onkologicznej. Konsultuje także inne oddziały o profilu onkologicznym. Dr n. med. Katarzyna Malinowska jest aktywnym uczestnikiem konferencji naukowych. Wspiera działalność hospicyjną dla dorosłych i dzieci. Jest autorką i recenzentem wielu publikacji naukowych w dziedzinie psychoonkologii i medycyny paliatywnej oraz współtwórcą programu „Powrót do życia społecznego kobiety po mastektomii”.

Zajmuje się szeroko pojmowaną edukacją personelu medycznego w zakresie postępowania z chorym onkologicznie i jego rodziną. Specjalizuje się w udzielaniu pomocy psychologicznej osobom dorosłym chorym onkologicznie na wszystkich etapach leczenia oraz ich bliskim i rodzinie, również w okresie żałoby. Pracuję w obszarach: zaburzeń depresyjnych, lękowych, przewlekłych dolegliwości towarzyszących schorzeniom somatycznym. Jej działania obejmują: ocenę stanu psychicznego pacjenta i okoliczności towarzyszących chorobie, rozmowy wspierające, pomoc w wykorzystaniu zasobów psychologicznych w radzeniu sobie z następstwami choroby obniżającymi jakość życia, poprawienie komunikacji pacjenta z rodziną i personelem medycznym oraz budowanie kapitału psychologicznego w czasie leczenia onkologicznego. Psychoonkologią zajęła się z powodu własnych doświadczeń z nowotworem, gdyż była pacjentką onkologiczną i dzięki temu jest w stanie ocenić z własnej perspektywy problemy, z jakimi borykają się ludzie w obliczu sytuacji obciążających wynikających z choroby i leczenia.

Zarezerwuj swoją
wizytę
już dziś!