Nowy program rehabilitacji Post-Covid

Wraz ze wzrostem zachorowań na COVID-19 wzrasta liczba osób długotrwale odczuwających objawy związane z tą chorobą. U większości chorych na COVID objawy utrzymują się przez 2-3 tygodnie od zakażenia, jednak duża grupa pacjentów cierpi z powodu tych objawów znacznie dłużej. Najczęściej zgłaszanymi przewlekle występującymi dolegliwościami są zmęczenie i duszność. Szansą na szybki powrót do zdrowia i zniknięcie tych oraz wielu innych objawów COVID-19 jest rehabilitacja. Niestety, jak dotąd w Polsce niewiele ośrodków medycznych oferuje tę usługę. Taką szansę mieszkańcom województwa łódzkiego daje od niedawna Centrum Medyczne Avete proponujące 3-tygodniowy program ambulatoryjnej rehabilitacji POST-COVID.

W badaniu opublikowanym w Journal of the American Medical Association przeprowadzonym na 143 osobach, które opuściły największy szpital w Rzymie po przebyciu COVID-19, okazało się, że 87% badanych miało co najmniej jeden utrzymujący się objaw nawet po dwóch miesiącach po infekcji, a ponad połowa badanych w tym okresie nadal odczuwała zmęczenie. Do innych częstych długotrwałych powikłań COVID należą: kaszel, bóle stawów, ból w klatce piersiowej, uczucie kołatania serca, ból głowy, bóle mięśniowe, zaburzenia pamięci i koncentracji, problemy z zasypianiem. Przedłużone utrzymywanie się tych dolegliwości jest częste u osób, u których początkowa faza choroby przebiegała w sposób ciężki. Bardziej narażone na przewlekle występujące objawy są również osoby starsze, z nadwagą i z towarzyszącymi chorobami, np. astmą. Także hospitalizacja w oddziale intensywnej opieki wiąże się z pogorszeniem jakości życia po wyzdrowieniu. Jest to spowodowane zanikiem mięśni, zaburzeniami depresyjnymi w efekcie zespołu stresu pourazowego i znacznym uszkodzeniem miąższu płuc.

Szansą na przyspieszenie dochodzenia do pełnego zdrowia po COVID-19 i zminimalizowanie przewlekle występujących objawów choroby jest kompleksowa rehabilitacja. Pierwsze polskie doświadczenia dotyczące rehabilitacji post-COVID pochodzące ze szpitala MSWiA w Głuchołazach, który prowadzi od wielu miesięcy turnusy rehabilitacyjne dla ozdrowieńców, są bardzo zachęcające. Pacjenci uczestniczący tam w codziennych zajęciach i zabiegach zyskują poprawę jeśli chodzi o wydolność oddechową, sprawność i samopoczucie. Rehabilitacja taka jest prowadzona w Polsce jak dotąd głównie w miejscowościach uzdrowiskowych, a liczba miejsc na nią znacznie ograniczona.

 

Tymczasem, według Światowej Organizacji Zdrowia wskazania do rehabilitacji po COVID-19 są bardzo liczne i obejmują m.in.: uszkodzenie miąższu płuc, uszkodzenie serca lub stan zapalny, w tym zapalenie mięśnia sercowego lub zapalenie osierdzia, zaburzenia poznawcze, które wpływają na pamięć lub koncentrację, stany wpływające na naczynia krwionośne, takie jak nadkrzepliwość, trwałe skutki powikłań, takich jak zawał serca, udar lub zator tętnicy płucnej, stany lękowe, depresja, ból mięśni lub stawów, a także powszechnie występujące chroniczne zmęczenie.

Wśród korzyści z rehabilitacji dla ozdrowieńców po COVID-19 wymienia się przede wszystkim:

 

poprawę wydolności wysiłkowej i krążeniowej

poprawę sprawności oddechowej i siły mięśniowej,

poprawę ogólnej sprawności fizycznej oraz poprawę zdrowia psychicznego.

 

Do szczegółowych celów
tej rehabilitacji zalicza się natomiast m.in.: zredukowanie uczucia duszności, zwiększenie pojemności płuc skutkujące poprawą wydolności oddechowej, przeciwdziałanie następstwom niewydolności
oddechowej i unieruchomienia, w tym zapobieganie często obserwowanej po COVID chorobie zakrzepowo-zatorowej, poprawę wymiany gazowej, stopniowe zwiększanie aktywności i siłyorganizmu oraz szeroko rozumianą poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego, w tym zmniejszenie uczucia lęku i objawów depresji.

Jak dotąd nie stworzono standardowego programu rehabilitacji post-COVID. W literaturze najczęściej do jej elementów składowych zalicza się: ćwiczenia fizyczne (w tym treningi: oporowy, wydolnościowy, stacyjny, ćwiczenia oddechowe i naukę drenażu drzewa oskrzelowego), zabiegi z zakresu fizykoterapii (np. inhalacje, elektroterapię, światłolecznictwo), masaż relaksacyjny, zabiegi balneologiczne oraz oddziaływanie psychosomatyczne przez relaksację, medytację, muzykoterapię, coaching czy konsultacje psychologiczne. Rehabilitację obowiązkowo powinna poprzedzać ocena stanu zdrowia pacjenta, której dokonuje się podczas wizyty u lekarza. Wykonywane są także niezbędne badania diagnostyczne oraz kompleksowa ocena stanu zdrowia pacjenta. Na tej podstawie następnie pacjent jest kwalifikowany do cyklu rehabilitacji, a także dobierane są dla niego odpowiednie ćwiczenia i zabiegi. Swoje wytyczne dotyczące prowadzenia rehabilitacji post-COVID wydały: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Krajowa Izba Fizjoterapeutów i Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska. Właśnie w oparciu o te wytyczne Centrum Medyczne Avete w Łodzi przygotowało 3-tygodniowy program kompleksowej rehabilitacji ambulatoryjnej wychodzący naprzeciw potrzebom ozdrowieńców z regionu łódzkiego, w którym jak dotąd prowadzono rehabilitację jedynie w trybie
hospitalizacji.

Program proponowany w Centrum Medycznym Avete został przygotowany przez zespół doświadczonych specjalistów, którzy przez cały okres cyklu rehabilitacji sprawują opiekę nad pacjentami. Do grona twórców tego unikalnego co najmniej na skalę regionu programu należą: lekarze (m.in. specjalista chorób płuc), fizjoterapeuci, trenerzy personalni i coach. Każdy cykl prowadzony jest w małej grupie pacjentów i rozpoczyna się od badań diagnostycznych oceniających m.in. wydolność oddechową i krążeniową (w tym EKG i spirometria), nasilenie duszności oraz stan samopoczucia chorego. Na podstawie tych badań lekarz specjalista kwalifikuje pacjenta do rehabilitacji i poszczególnych jej elementów. Przed rozpoczęciem zajęć wykonywany jest też u każdego pacjenta test antygenowy w kierunku COVID-19 w celu wykluczenia trwającej u chorego fazy zakaźnej choroby.

W ciągu kolejnych dwóch tygodni chorzy intensywnie pracują z fizjoterapeutami i trenerami personalnymi podczas zajęć obejmujących ćwiczenia oddechowe, treningi wytrzymałościowe, oporowe, ogólnousprawniające, zajęcia ze zdrowego kręgosłupa i rozciągania. Praca ta uzupełniona jest zajęciami relaksacyjnymi i dwiema sesjami z coachem służącymi zaplanowaniu celów na cykl rehabilitacji oraz wzrostowi motywacji do zaangażowania i podejmowania wysiłku niezbędnego do poprawy stanu zdrowia. W trzecim tygodniu pacjent nauczony już podstawowych ćwiczeń trenuj ssam w domu lub w strefie treningowej Centrum Medycznego, do której uczestnicy mają nieograniczony dostęp podczas trwania całego cyklu rehabilitacji. Pod koniec trzeciego tygodnia ponownie wykonywane są badania wydolności oddechowej i krążeniowej oraz samopoczucia chorego. Cykl kończy się konsultacją lekarską, podczas której określa się zakres postępu, który dokonał się u chorego. Na życzenie klienta możliwa jest również kwalifikacja do kolejnego cyklu rehabilitacji.

 

 

 

 

Oferta rehabilitacji post-COVID proponowana przez Centrum Medyczne Avete, dzięki swojej kompleksowości oraz przemyślanemu programowi daje ogromną szansę osobom cierpiącym z powodu utrzymujących się po COVID-19 objawów na powrót do normalnego życia. Stanowi onainteresującą alternatywę dla trudno dostępnych w Łodzi programów rehabilitacji szpitalnej. Osoby zainteresowane uczestnictwem w tej rehabilitacji prosimy

o kontakt telefoniczny, mailowy.

+48 512 335 214 /info@avete.pl

Nowy program rehabilitacji Post-Covid

Wraz ze wzrostem zachorowań na COVID-19 wzrasta liczba osób długotrwale odczuwających objawy związane z tą chorobą. U większości chorych na COVID objawy utrzymują się przez 2-3 tygodnie od zakażenia,...

Czytaj więcej
Powracający problem biegacza, czyli Shin Splints

Shin Splints  określany także jako przyśrodkowy zespół stresu piszczelowego. Jest to ból wzdłuż wewnętrznej krawędzi kości piszczelowej (piszczeli). Shin Splints  jest zwykle spowodowana powtarzającym się urazem tkanki mięśniowej otaczającej...

Czytaj więcej
Niestrawność i zgaga

Problem niestrawności dotyka coraz większej grupy osób. Może być spowodowana złymi nawykami żywieniowymi lub przewlekłym problemem trawiennym. Niestrawność może się objawiać bólem,dyskomfortem w górnej części brzucha (niestrawność) lub palącym bólem...

Czytaj więcej

Zarezerwuj swoją
wizytę
już dziś!